Quạt màu Ral dòng Classic – Ral K7

Quạt màu Ral K7 cung cấp dữ liệu màu chuẩn trong việc kiểm tra và đánh giá màu sắc của các sản phẩm ngành sơn, mực in, vật liệu phủ và các lĩnh vực cần đến độ chính xác màu