Bóng đèn tl84 cho tủ so màu – Hãng Verivide

Bóng đèn TL84 từ hãng Philips được nghiên cứu và phát triển với công nghệ mô phỏng ánh sáng mặt trời theo thời khắc trong ngày, như bóng đèn d50, bóng đèn d65 hay bóng đèn cwf của hãng Philips

Bóng đèn TL84 được sản xuất bằng công nghệ đèn huỳnh quang, thân thiện với người sử dụng cũng như môi trường sử dụng, đem đến giải pháp hoàn hảo cho vấn đề kiểm tra màu.