bể điều nhiệt polyscience tuần hoàn 17L,+10°C-85°C

bể điều nhiệt lạnh tuần hoàn của polyscience có khả năng làm lạnh đến Ambient +10°C- 85°C với thể tích 17L. Bể thiết kế bằng vỏ polyscarbonate cho phép quan sát mẫu trong quá trình điều nhiệt rõ ràng