bể ổn nhiệt polyscience 20L

bể ổn nhiệt polyscience của Mỹ được thiết kế rất dễ sử dụng. bể ổn nhiệt cho phép cài đặt nhiệt độ tại nhiệt độ môi trường +5°C-99°C với thể tích 20lit. Kích thước làm việc L x W x D là 24.1 x 43.2 x 15.2 cm.