Bóng đèn U30 cho tủ so màu

bóng đèn u30 dùng trong tủ so màu T60 của hãng Philip. Bóng đèn có nhiệt độ màu 3000K, công suất 18W và tuổi thọ cao cho độ sáng ổn định tốt.